Om Gestaltterapi


www.terapirommet.no

Profesjonell hjelp, med kort  ventetid.Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og som i dag er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger


Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med "et meningsfylt hele" eller et komplett mønster. I gestaltterapien har vi en grunnleggende overbevisning om at vi som mennesker kan leve et langt mer fullverdig og rikere liv enn det de fleste av oss gjør i dag.


Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz (Frederick) Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA.


Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell- fenomenologisk filosofi.


De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.


Bevisstgjøringsprosessen skapes hovedsakelig gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser, kriser og egenutvikling.


Gestaltterapi bygger på den troen at økt erkjennelse om deg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner ”her og nå”. Den kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom deg og terapeuten din.
Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men fokuserer på å møte deg på dine premisser, uten å tolke eller dømme. En gestaltterapeut tror at det er du som har best forutsetninger for å finne svar på dine egne utfordringer, og terapeutens oppgave er derfor, gjennom gestaltterapiens teknikker, å støtte/hjelpe deg i denne prosessen.


Gestaltterapi egner seg til individual-, par- og gruppeterapi, samt veiledning, coaching og oppfølging av sykemeldte eller mennesker som står i fare for å bli det.


 

Hva er Gestaltterapi?


Gestaltterapi er en terapeutisk retning innen psykoterapien, som har spredning over hele verden, og som i dag er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Norge.


Copyright @ All Rights Reserved