Kurs og grupper


UTFORSK DEG SELV SAMMEN MED ANDRE


KURS, FOREDRAG

OG

GRUPPER

GRUPPETERAPI- Den mest effektive måte å bli kjent med deg selv på.

Nye grupper starter opp i april. Informasjon finner du her.


Bli med i terapigruppe


En gruppe består av mellom seks og åtte deltakere.


I gruppen tar vi utgangspunkt i deltakernes behov ettersom de kommer frem. Vi jobber altså med det som oppstår i møtet mellom deltakerne «her og nå». På den måten kan du oppdage og utforske hvordan dine tilpasninger og rollemønstre virker på andre, og omvendt. Du får også muligheten til å prøve ut alternative måter å reagere og handle på, og høste nye erfaringer.


Du kan selv bringe inn i gruppa det du ønsker å ta opp, eller utforske sammen med de andre.


Dag og kveldsgrupper startes når nok deltakere har meldt seg. Tidene fastsettes etter nærmere avtale.

WEBINAR OG ONLINEKURS.

KOMMER OG ER UNDER UTVIKLING.


Jeg jobber nå med å utvikle flere nettkurs. Mer informasjon kommer etter hvert.

KURS OG FOREDRAG.

Ta kontakt dersom du har ønsker om kurs og foredrag..


TEMA KAN VÆRE:

 • Hva er gestaltterapi?
 • Planlegging og gjennomføring av langturseiling med familien.
 • Seilkurs for kvinner.
 • Hvordan utvikle deg selv gjennom maling og tegning.
 • Kommunikasjonskurs
 • Kreativitets kurs
 • Naturen som arena for selvutvikling.
 • Kunstens betydning i samfunnet og som terapi?
 • Natur, kultur og helse.
 • Hvordan bruke drømmer i terapien?
 • Oppmerksomhetstrening/Mindfullness
 • Traumebehandling

Copyright @ All Rights Reserved