Etikk og taushetsplikt


Etikk og taushetsplikt


Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening NGF og Norsk Forbund for Psykoterapi har jeg strenge krav til kvalitetsikring.


Etikk


Som medlem av Norsk Gestaltterapi forening og GestaltPraktiserene i organisasjoner så følger jeg de etiske retningslinjer som er vedtatt i organisasjonene, som også innebærer taushetsplikt ovenfor våre terapiklienter.

Her kan du lese mer :


Norsk Gestaltterapi forening

www.ngfo.no


Norsk Forbund for Psykoterapi


og


GestaltPraktiserende i Organisasjoner

www,gpo.no
TaushetspliktRespekten for klientens integritet er en grunnleggende etisk norm som gjelder for alle helse- og omsorgstjenester. Det betyr blant annet at pasienter og brukere skal vernes mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold og at alle som yter helse- og omsorgstjenester har taushetsplikt om slike forhold.Taushetsplikten bidrar til tillit og åpenhet mellom personell og brukere, slik at pasienter og brukere oppsøker tjenesten ved behov og gir helsepersonell den informasjonen som er nødvendig for å få god behandling og gode helse- og omsorgstjenester.


http://www.helsedirektoratet.no/lover-regler/taushetsplikt/Sider/default.aspx


VeiledningspliktVi er opptatt av at alle som jobber med mennesker må holde seg faglig oppdatert og gå regelmessig i veiledning hos godkjente veiledere. Vi må innrapportere timer til den organisasjonen vi er medlem av. Jeg er medlem av både Norsk Gestaltterapiforund og Gestaltpraktiserende i Organisasjoner, og rapporterer derfor inn veiledning til begge disse organisasjoner, for å være godkjent som praktiserende terapeut i NGF og som akkreditert medlem av GPO.Å gå i veiledning er en kvalitetssikring av terapeut og konsulent.


 Copyright @ All Rights Reserved