Psykoterapi Gestaltterapi Kunstterapi

DET HANDLER OM Å VELGE

PROSESSORIENTERTE REISER I DEG SELV

INDIVIDUELL TERAPI & SAMTALETERAPI


Er dine måter å møte ulike situasjoner på til nytte for deg og tilpasset livet ditt slik det er nå - eller bidrar de til at du «sitter fast» i gamle mønsterer?


Gestaltterapi egner seg for alle som ønsker å bli mer bevisst egne behov og mestre jobb og relasjoner på en bedre måte. Gestaltterapeuter behandler angst, sorg, stress, traumer, alvorlige livsbelastninger og psykiske lidelser. Behandlingens varighet vurderes sammen med klienten.


Gestaltterapien fokuserer på det relasjonsmessige, og terapien foregår primært gjennom samtaler som retter seg mot at du kan bli mer oppmerksom på alle deler av deg selv som en sammenhengende helhet i forhold til tanker, følelser og sanser/kropp.


For ikke bare å snakke med hodet og tankene, men også med følelsene og sansene, bruker vi oppmerksomhetsøvelser, drømmer, fantasireiser, tegning og bevegelse i terapien.


Vårt mål er å hjelpe deg til å oppdage, verdsette og bruke dine egne ressurser kreativt. I terapirommet kan vi utforske sammen hvordan du påvirker andre, og andre påvirker deg– hvordan du bevisst eller ubevisst, møter nye situasjoner, og hvordan du kan utvide reportoaret ditt ved å eksperimentere med andre måter å møte en situasjon på.


Dette kan også hjelpe deg til bli tydeligere og sette grenser; si nei til det du ikke kan eller vil, og ja til det du virkelig trenger.


Det er alltid du som klient som definerer behovene og hvordan vi går frem. Vår oppgave som terapeuter er å støtte prosessen.

PARTERAPI«Hvem blir jeg i relasjonen med deg?»


Parterapi foregår på samme måte som i individualterapi med utgangspunkt i samtalen, men da primært mellom de to partene i forholdet.


Med fokus på å se, høre og sanse, blir dere bedre til å kommunisere med hverandre i parforholdet. Terapeuten støtter begge partene i å snakke til, høre og se hverandre, som et alternativ til å ha meninger "om" hverandre.


Se teksten om gestaltterapi for mer informasjon om hva den teraputiske metoden i gestalt går ut på.

COACHINGCoaching benyttes ofte av ledere og mellomledere, eller de som har personalansvar. All ledelse innebærer ansvar både for personale og bedriftens resultater. Toppledere har stort ansvar, og mellomledere har ansatte både over og under seg. Begge er derfor ofte i en presset og krevende situasjon. Ledernes kommunikasjonsevner og evne til å vise nærvær har effekt på hele bedriften eller organisasjonen, både mht. trivsel, fellesskapsfølelse, medansvar og produktivitet.


Men også andre ansatte i en bedrift/organisasjobn kan ha stort utbytte av coaching for å utnytte egne ressurser på en mer tilfredsstillende og mindre tappende måte, senke skuldrene og finne seg til bedre til rette i en arbeidssituasjon.


Det engelske ordet "coaching" henspeiler på å bringe en verdifull person fra et sted til et annet - og møter et behov nettopp der man har en opplevelse av å sitte fast. Personlig coaching kan derfor være mer effektivt enn kurs.


Coaching med utgangspunkt i gestaltisk metodikk, er prosess- og relasjonsfokusert. Det legges vekt på ikke å gi råd, men heller øke lederens potensiale til å finne egne svar. Fokus rettes mot å utforske nye måter å forholde seg til gamle problemstillinger på.


Coaching kan gjøres individuelt og i grupper.


Varighet og møteform avhenger av situasjon og behov, og kan skreddersys den enkelte person og virksomhet.

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Hvis du klikker videre på våre nettsider, godtar du at det settes informasjonskapsler i nettleseren din. Dette fordi de fleste nettlesere automatisk aksepterer cookies. Hvis du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Hos Nettvett.no, som lages av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, kan du lese mer om informasjonskapsler.

Retningslinjer for informasjonskapsler
Godta